Zajęcia muzyczne

Nauka gry na instrumentach

Program nauczania jest dobierany indywidualnie i dostosowany do indywidualnych zainteresowań ucznia, zgodnie  z preferencjami i predyspozycjami. Program obejmuje repertuar muzyki klasycznej i popularnej. Zajęcia ukierunkowane są na wszechstronne kształcenie muzyczne, więc naturalnym rozpoczęciem uczestnictwa w kursie jest nauka czytania zapisu nutowego. Zajęcia obejmują także naukę gry utworów muzycznych z pamięci. Regularna nauka gry na instrumencie pozwoli na rozwinięcie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu.

Na naszych zajęciach uczymy gry na następujących instrumentach:

– pianino

– keyboard

– gitara

– saksofon

 

Nauka śpiewu

Zajęcia wokalne prowadzone w naszej placówce obejmują kompleksową pracę nad wydobywanym dźwiękiem. Podczas zajęć kursanci nauczą się emisji głosu, a także prawidłowej fonacji oddechu. Udział w kursie wpłynie również korzystnie na poczucie rytmu oraz poprawę dykcji. Zajęcia obejmują doskonalenie techniki wokalu, a także pracę nad wybranym repertuarem. Nauka śpiewu obejmuje również pracę z mikrofonem, a także dobór wykonywanych utworów do możliwości wokalnych ucznia. Nasi kursanci biorą udział we wspólnych koncertach organizowanych w naszej placówce i konkursach wokalnych.

Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 3-6 lat

Zajęcia odbywają się w grupach, dzięki czemu dziecko ma szanse nauczyć się współpracy w grupie oraz spożytkować nadmiar energii w radosnej, bezpiecznej atmosferze. Podczas zajęć młodzi kursanci rozwijają swój słuch muzyczny, jak i poczucie rytmu. Zajęcia obejmują aktywności ruchowe, takie jak nauka kroków podstawowych tańców, czy układy ruchowe wykonywane w rytm muzyki. W skład zajęć wchodzi również wspólne śpiewanie oraz gra na instrumentach perkusyjnych. Podczas zajęć kursanci rozwiną swoje uzdolnienia muzyczne oraz ukształtują świadomość muzyczną.

Zajęcia wokalno-instrumentalne

Są to zajęcia grupowe,  przeznaczone zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Lekcje obejmują ćwiczenie umiejętności śpiewu: pracę nad emisją, oddechem, jak również grę na instrumentach muzycznych. Podczas kursu uczniowie wspólnie wykonują aranżacje wybranych utworów. Repertuar wykonywany na zajęciach powstaje w oparciu o preferencje grupy zajęciowej. Uczestnictwo w kursie pozwoli rozwinąć poczucie rytmu oraz słuch muzyczny.

Zajęcia teoretyczne

Podstawy teorii muzyki i kształcenie słuchu

Podczas zajęć kursanci poznają notację muzyczną i nauczą się rozróżniać poszczególne elementy dzieła muzycznego. W programie kursu zawarto zagadnienia z zakresu rytmiki: wartości rytmiczne, metrum, omówienie klasycznych określeń tempa i dynamiki. Zajęcia obejmują także naukę rozpoznawania interwałów i muzyczne dyktanda rozwijające poczucie rytmu oraz słuch muzyczny.

Podstawy aranżacji muzycznej z elementami kompozycji

Kurs zakłada naukę tworzenia aranżacji na przykładach konkretnych utworów. Praktyczną naukę aranżacji muzycznej wspomagają ćwiczenia realizowane pod okiem nauczyciela.