Zajęcia edukacyjne i artystyczne, korepetycje

Zajęcia muzyczno-ruchowe z elementami tańca dla dzieci w wieku 3-10 lat

Zapraszamy dzieci w wieku od 3 do 10 lat na zajęcia muzyczno – językowe. Podczas zajęć dzieci uczą się języka obcego poprzez śpiew, taniec i zabawy. Młodzi kursanci wykonują  i zapamiętują polecenia w językach obcych, a także uczą się słówek. Zajęcia te pomagają rozwijać słuch, ćwiczyć pamięć i koordynację ruchową, a także pozwalają w szybki i przyjemny sposób przyswoić język obcy. Nauka języków za pośrednictwem muzyki rozwija wyobraźnię oraz poprawia pamięć.

W programie zajęć przewidziano również odgrywanie scenek ruchowych, dzięki czemu dzieci nauczą się wyrażać emocje oraz budować skojarzenia obcojęzycznych słów czy wyrażeń z danymi emocjami. Zajęcia przebiegają w luźnej, pozytywnej atmosferze. Zgodnie z ideą nauki przez zabawę mali kursanci uczą się prostych wierszyków i piosenek. Profesjonalny opiekun zadba o kształtowanie odpowiedniej wymowy już od początku przygody z nauką języków.

Zajęcia przynoszą również długoterminowe korzyści: osłuchanie z językiem ułatwia naukę w późniejszych latach, natomiast wspólne wystąpienia uczą dzieci pracy w grupie, jak również przełamywania obaw przed wystąpieniami publicznymi.

Cele zajęć:

nauka podstawowych słów i wyrażeń w języku obcym

dbanie o poprawną wymowę od początku nauki

rozwijanie słuchu muzycznego oraz poczucia rytmu

rozwój umiejętności językowych przez aktywności ruchowe

kształtowanie więzi z rówieśnikami oraz nauka współpracy w grupie

przełamanie barier przed wystąpieniami publicznymi

W programie:

nauka podstawowej teorii muzyki

nauka piosenek oraz wierszy w języku obcym

odgrywanie scenek ruchowych

nauka języka obcego przez zabawę

nauka kroków podstawowych tańców narodowych

nauka prostych układów ruchowych

nauka podstaw rytmiki

Nauka języków obcych z elementami muzyki (dla wszystkich)

W kursie połączono naukę języka obcego metodą klasyczną z nauką piosenek oraz słuchaniem muzyki wykonywanej w języku obcym. Dzięki wzbogaceniu zajęć o formy muzyczne nauka języków staje się nie tylko przyjemniejsza, ale również skuteczniejsza. Słuchanie muzyki pozwala osłuchać się z językiem, natomiast wspólne śpiewanie pomoże w nauce prawidłowego akcentu i właściwej wymowy ułatwiając jednocześnie zapamiętywanie całych zwrotów   i wyrażeń. Aktywny udział w zajęciach muzycznych korzystnie wpływa na rozwój zdolności językowych, dzięki czemu połączenie zajęć muzycznych i językowych wielowymiarowo wpływa na naukę języków obcych.

Cele zajęć:

efektywna nauka języka obcego

zapoznanie z kulturą oraz muzyką charakterystyczną dla danego kraju

rozwijanie poczucia rytmu

nauka prawidłowej wymowy

W programie:

nauka języka obcego

konwersację z uczestnikami kursu

słuchanie utworów muzycznych w języku obcym

wspólne śpiewanie piosenek

poznawanie kultury danego kraju

Kurs rysunki i malarstwa

Zajęcia edukacyjne

Korepetycje z matematyki